Využite príležitosť,
dajte šancu svojim deťom - nechajte ich tvoriť.
Naša základná umelecká škola je tu pre nich.

Tvorivosť prehlbuje poznanie autentickým spôsobom, v citovej rovine cez vlastný zážitok objavovania. Nie naučené, ale zažité zaručuje stopercentnú zapamätateľnosť. Tvorivosť je návrat k svojej vlastnej podstate, je prvotnou myšlienkou, základnou ľudskou charakteristikou, predpokladom vývoja.

Žiaci so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu, hláste sa na szus.pablo@gmail.com.

Žiadna iná časť ľudského života nie je pre kreatívny rozvoj taká dôležitá ako práve detstvo. Kreativitu pritom nemožno považovať za nejaký "bonus", je to časť osobnosti, ktorá je pre zdravý duševný vývoj človeka dôležitá prinajmenšom rovnako ako iné jej súčasti. Súčasné školské systémy pritom tento dôležitý aspekt často marginalizujú, venujú mu iba minimálnu pozornosť a preferujú skôr encyklopedické znalosti a analytické myslenie. Cieľom nášho výtvarného odboru je rozvíjanie všestrannej osobnosti človeka s nadpragmatickým pohľadom na svet. Akceptujeme individualitu, citlivosť, sklony, rozdieľnosť a vrodené schopnosti jednotlivých žiakov.