2% z dane

Vážení rodičia, študenti a priaznivci školy,

prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašej dane pre naše občianske združenie Ateliér Pablo o.z. Podporíte tým organizovanie pravidelných žiackych výstav školy, verejných workshopov a ďalších tvorivých aktivít školy (napr. ilustrácie kníh pre deti žiakmi školy).

Organizácia koncepčne zameranej výstavy, ktorú by sme radi organizovali každé 2 roky pod názvom Pablobienále, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky na prenájom priestorov, tvorbu a tlač katalógov, pozvánok a plagátov, propagáciu v mediálnych prostriedkoch, zakúpenie rôzneho inštalačného materiálu a ďalšie.

Údaje o prijímateľovi:

Názov:                  Ateliér Pablo o.z.

Sídlo:                    Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava

Právna forma:     občianske združenie  

IČO:                       42164966

 

Stiahnuť potrebné dokumenty

 

1. Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu

  • požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane a podľa neho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane 

  • obe tlačivá doručte prosím najneskoršie do 25.4. 2017 do Súkromnej ZUŠ, alebo priamo na príslušný daňový úrad.

2. Ak ste fyzická osoba - SZČO, alebo iná právnická osoba, ste oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať Vami určeným prijímateľom.

Korešpondenčná adresa: Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V Trnave, 17.2.2017

Mgr. Juraj Ezechiáš, riaditeľ školy a predseda o.z