O škole

Dňa 1. septembra 2011, po akreditácii začína Výtvarný odbor Pablo svoju činnosť ako Súkromná základná umelecká škola.

Stiahnite si prihlášku.

Pozrite si letáčik o našej škole