Techniky

  • Kresba (ceruza, uhoľ, rudka, perokresba)
  • Maľba a kombinované techniky (tempera, akvarel, pastel)
  • Grafika (tlač z koláže, papieroryt, gumotlač, suchá ihla, linoryt, drevorez, materiálová tlač a iné)
  • Modelovanie a práca s materiálmi (keramika, socha, sklo, papier, priestorové objekty)
  • Fotografia
  • Umenie v prírode